De klokken van St. Joseph

Klokslagen over rode dakpannen
Stilte vibreert langs straten
Weer een slag
Weer een uur
Weer een dag

Tussenin loop ik
Over de Kaai
Langs de Markt
door de tijd

Ontelbare uren hebben we hier gelopen
En telbare uren zullen nog komen
Weer een slag
Weer een uur
Weer een dag

De stad lijkt bewegingsloos
Zij is er altijd al geweest
Voor en na de klokslagen
Alles veranderd, maar wanneer?

Nu valt er middenin
Tussen wat is geweest en komen gaat
De klok luidt tegelijkertijd
begin en einde

Bewegingsloos in Roosendaal
Midden tussen de tijd in
Weer een slag
Weer een uur
Weer een nieuwe dag