Haiku

Kiru ki to wa

Shirade ya tori no

Su o tsukuru

De boom gaat sterven

Maar de vogel weet van niets

En bouwt toch zijn nest

Kiru ki to wa

Shirade ya tori no

Su o tsukuru

De boom gaat sterven

Maar de vogel weet van niets

En bouwt toch zijn nest