Tag Archive for genesis

Een einde aan het kip en het ei verhaalThe end of the chicken and egg story

Wat kwam er het eerst: de kip of het ei? Hoe vaak hebben we onszelf deze vraag al niet gesteld?

Dit heeft alles te maken met de volgordelijkheid van zaken. Wat is oorzaak en wat gevolg?

Vaak is dit een hele goede vraag, maar in deze verlichte eeuw moet er maar eens een eind komen aan het voorbeeld van de kip en het ei. Het is namelijk redelijk eenvoudig te verklaren wat er eerst kwam.

Evolutionair gezien waren er eerst reptielen en daaruit zijn de vogels voortgekomen. Wellicht ten overvloede, maar kippen zijn ook vogels. Reptielen legden al eieren, dus het ei was er eerder dan de kip.

Tot zover argument nummer een. Natuurlijk zijn er van die muggenzifters (voornamelijk neerlandici of amateur biologen) die dan beweren dat de vraag erover gaat wat er eerder was: de kip, of het kippeei (of in de alternatieve spelling: kippenei, kippeëi). Kijk. En dat is de vraag niet. Of de kip er eerder was dan zijn ei. Dat wordt geïmpliceerd. De vraag is of de kip er eerder was dan een ei. Simpel.

Maar we zijn er nog niet. Heel leuk dat we deze eeuwenoude vraag kunnen oplossen vanuit de evolutietheorie. Er is echter meer onder hemel en aarde. Stel dat ik de evolutietheorie niet geloof? Dan hebben we de Bijbel nog. En wat zegt die over het kip en het ei?

Zoals we weten schept God alles in het eerste boek van de Bijbel, in het Genesis. En dat doet ‘ie in pakweg zes dagen.

De volgorde is makkelijk terug te vinden. Op de vijfde dag liet Hij het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet Hij vogels vliegen. En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden.

Nu weten we dat kippen niet echt kunnen vliegen. Eieren ook niet. Dus de kip of het ei zijn dan in ieder geval na de vijfde dag gemaakt. En dat klopt, want op de zesde dag schiep Hij de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren.

Een kip kruipt niet echt en is ook niet echt wild te noemen. Zelfs niet als het scharrelkippen zijn. Dus dan scharen we de kippen onder het vee en vanaf de zesde dag zou dan de kip er zijn. Maar er wordt nergens melding gemaakt van eieren.

Waar zijn die eieren dan voor? Eieren zijn gemaakt om andere kippen voort te brengen. Maar in het begin van de schepping, toen we nog allemaal in ons blootje rond huppelden in het paradijs, toen leefden we nog in vrede en harmonie met elkaar en gingen we niet dood. We gingen pas dood na de zondeval (dat gevalletje met die slang, die boom en die appel). Als je niet dood ging, dan was het ook niet echt nodig om je voort te planten. Dus we kunnen dan stellen dat na de zondeval en de verdrijving uit het paradijs kippen eieren zijn gaan leggen.

Frappant is wel dat op dag vijf de vogels en vissen talrijk mogen worden. Maar niet het vee…

Dus dan wordt hier de volgorde: de kip, de zondeval en daarna het ei.

Denk daar maar eens over na als u ’s ochtends een omelet klaar maakt. Het is allemaal zonde.