Tweetdicht: Het duurt erg lang / voordat de mensheid beseft /…

Het duurt erg lang / voordat de mensheid beseft / dat voorspellen erg moeilijk blijft / vooral wat de toekomst betreft