Tweetdicht: Het is gek/maar dan denk je/ik heb een goed gespre…

Het is gek/maar dan denk je/ik heb een goed gesprek/dan blijkt het/een monoloog/vermomd als dialoog