Tweetdicht: Toch veel vaker dan we denken/en we willen er geen…

Toch veel vaker dan we denken/en we willen er geen aandacht aan schenken/maar onwetendheid/dat blijkt/geeft meer zelfvertrouwen dan kennis