Tweetdicht: Wetenschappers zeggen/gebeurtenissen verdwijnen/in…

Wetenschappers zeggen/gebeurtenissen verdwijnen/in het tijd-ruimte-continuüm/ik denk het mijne/gewone mensen zeggen/ik dommelde even weg